MÔ HÌNH CỦA CHÚNG TÔI

MÔ HÌNH HỢP TÁC

Dịch vụ Thuê ngoài Truyền thống

NHÀ THẦU DỰ ÁN

HỢP ĐỒNG THUÊ

THEO YÊU CẦU

ĐỘI NGŨ TẬN TÂM

Saigon Dragon Studios cung cấp nền tảng thuê ngoài nhân viên tại Việt Nam, được tổ chức, hỗ trợ và quản lý tại các văn phòng của chúng tôi.

Thành lập đội ngũ nhân viên offshore cho phép bạn đầu tư để phát triển bằng cách giảm đáng kể chi phí nhân công.

MÔ HÌNH XÂY DỰNG-VẬN HÀNH-CHUYỂN GIAO

Saigon Dragon Studios cung cấp dịch vụ hỗ trợ thành lập công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của bạn tại Việt Nam.

XÂY DỰNG

VẬN HÀNH

CHUYỂN GIAO

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Địa chỉ liên hệ

Mạng xã hội

BẠN MUỐN GIA NHẬP ĐỘI NGŨ TÀI NĂNG CỦA CHÚNG TÔI?