ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ

Victor Vautrin

Victor Vautrin

TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Matthieu Courdavault

Matthieu Courdavault

GIÁM ĐỐC SÁNG TẠO

Huong Nhan

Huong Nhan

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Dariya Kham

dariya kham

GIÁM ĐỐC ĐỐI NGOẠI

Dung Le

dung le

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Jules Bacon

Jules Bacon

GIÁM ĐỐC NGHỆ THUẬT

Truc Nguyen

Tiffany nguyen

QUẢN LÝ VẬN HÀNH

Victor Vautrin

Victor Vautrin

TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Matthieu Courdavault

Matthieu Courdavault

GIÁM ĐỐC SÁNG TẠO

Huong Nhan

Huong Nhan

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Dariya Kham

dariya kham

GIÁM ĐỐC ĐỐI NGOẠI

Dung Le

dung le

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Jules Bacon

Jules Bacon

GIÁM ĐỐC NGHỆ THUẬT

Truc Nguyen

Tiffany nguyen

QUẢN LÝ VẬN HÀNH

TẠI SAO VIỆT NAM?

Vietnam population: 97.3 million

DÂN SỐ VIỆT NAM: 97,3 TRIỆU

Saigon population: 13 million

DÂN SỐ SÀI GÒN: 13 TRIỆU

pexels-yulia-rozanova-3024609

TUỔI THỌ TRUNG BÌNH CỦA NGƯỜI VIỆT NAM: 30

pexels-yulia-rozanova-3543667

VIỆT NAM LÀ QUỐC GIA HẠNH PHÚC THỨ 5 TRÊN THẾ GIỚI THEO CHỈ SỐ HÀNH TINH HẠNH PHÚC!

pexels-yulia-rozanova-3053458

SỐ LƯỢNG XE MÁY NHIỀU THỨ 4 TRÊN THẾ GIỚI!

QUỐC GIA SẢN XUẤT CÀ PHÊ LỚN THỨ 2 TRÊN THẾ GIỚI!

80% NGƯỜI VIỆT NAM CÓ MỘT CHIẾC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG INTERNET VÀ TRÒ CHƠI DI ĐỘNG.

pexels-yulia-rozanova-3058801

TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA VIỆT NAM NĂM 2020 CAO NHẤT THẾ GIỚI THEO IMF.

VIỆT NAM LÀ HÌNH MẪU PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VỚI TỔNG SỐ 1331 TRƯỜNG HỢP TÍNH ĐẾN THÁNG 12/2020.